ADLİ SİCİL/SABIKA/ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ-3

Bilindiği üzere, herhangi bir suçtan ceza almış ve bu cezası kesinleşmiş kişilerin, cezaları adli sicil kaydına işlenir. Cezasını çeken veya cezayla ilgili yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getiren kişilerin cezalarına yönelik kayıtlar adli sicil kaydından silinmelidir. Özellikle günümüzde gerek kamu kurumlarına gerekse özel sektöre iş başvurusu yapıldığında adli sicil/arşiv kaydı bulunması ciddi engel teşkil etmektedir.

Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri kayıt altına alınır. Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.

Adli sicil kaydı infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden kayıtları içerirken, adli sicil arşiv kaydı infazı tamamlanmış etkisi ortadan kalkmış kayıtları içerir.

1- Adli sicil kaydı belgesi nereden alınır?

Sabıka kaydını nasıl alabilirim? Derseniz kendi imkânlarınız ile şu mercilerden temin edebilirsiniz:

-Adliyelerde bulunan Adli Sicil Müdürlüklerinden,

-Kaymakamlıklardan,

-Yurt dışında Büyükelçiliklerden ve konsolosluklardan,

-E – devlet sistemiyle internet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir.

2- Adli sicil kaydı nasıl alınır veya Adli sicil kaydına nasıl bakılır?

TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile birlikte e-devlete giriş yaptıktan sonra arama butonunun/çubuğunun olduğu sayfaya “adli sicil kaydı sorgulama” yazıldığı takdirde karşınıza çıkan sayfayı “dosya indir” seçeneği ile telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu şekilde sabıka kaydı e-devletten çıkar.

3- Sabıka kaydı ve adli sicil kaydı aynı şey mi?

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirleri ile mahkûmiyete ilişkin bilgilerinin bulunduğu kayda adli sicil kaydı ya da halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydı denilmektedir. Dolayısıyla her ikisi de aynı şeyi ifade etmektedir.

4-Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adlî sicildeki bilgiler;

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinerek arşiv kaydına alınır.

Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe re’sen yapılarak kayıtlar arşive alınır.

İlgilinin ölümü halinde, kişinin ölümünü belgeleyen resmî belgenin Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip adlî sicil kaydı tamamen silinir.

Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Genel Müdürlükçe adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydı sistemine alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

5-Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Silinmesi

Arşiv kayıtları;

 1. a) İlgilinin ölümü üzerine,
 2. b) Anayasanın 76.maddesi ile TCK dışındaki kanunlarda bir hak-yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş (15)yıl geçmesiyle,
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz (30) yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş (5) yıl geçmesiyle,
 1. c) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın,
 2. d) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kaydı,

Genel Müdürlükçe tamamen silinir.

Adli sicil kaydının silinmesi, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe yoluyla olur.

Kanundan kaynaklanan yükümlülükler ve sorumluluklar yerine getirilmiş olsa bile adli sicil kaydı ve arşiv kaydı silinmemiş olabilir. Bu nedenle bu durumdan kaynaklanan mağduriyetlerin bir an önce önüne geçilmesi gerekir. Bu çerçevede işlemlerin hızlı bir şekilde halledilebilmesi için alanında uzman bir Ceza Avukatından profesyonel hukuki yardım alınması tavsiye edilmektedir.

7- Memnu hakların iadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi) kararı nedir?

Memnu hakların iadesi, bir başka ifadeyle yasaklanmış hakların geri verilmesi 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 13/A’da düzenlenmiştir. Hükmü kesinleşen kişi hakkında bir cezaya mahkumiyet nedeniyle Türk Ceza Kanunu (TCK) dışındaki kanunların meydana getirdiği yasaklılıkları ortadan kaldıran bir ceza hukuku kurumudur.

Bazı işlerde ve mesleklerde özellikle karşımıza çıkmaktadır. Mesela, hükümlünün TCK’ya göre cezası infaz edildiği halde; milletvekilliği, avukatlık, devlet memurluğu, mali müşavirlik gibi meslekleri yapması ilgili mesleklerin özel kanunları ile yasaklanmıştır. Hükümlünün bu yasaklılık halinden kurtulmak için ayrıca mahkemeye başvurarak memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı alması gerekir.

Hükümlü hakkında memnu hakların iadesi kararı verilirse yasaklanmış tüm haklarına kavuşur.

Memnu Hakların İadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi) için bazı şartlar bulunmaktadır. 5352 sayılı Adli Sicil Kanununa 6/12/2006 tarihinde eklenen 13/A maddesi gereğince, memnu hakların iadesi talebinde bulunabilmek için üç şartın bir arada bulunması zorunluluk arz etmektedir:

 • Mahkum olunan cezanın infaz edilmesi,
 • Cezanın infazından itibaren 3 yıllık bir sürenin geçmiş olması,
 • Cezanın infazından başlamak ve cezanın infazından sonra geçirilmesi gereken 3 yıllık süre de dahil olmak üzere, bu süre içerisinde, hükümlünün yeni bir suç işlememesi ve yaşamını “iyi halli” olarak sürdürdüğüne dair mahkemede kanaat oluşturmasıdır.

Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir.

Adli sicil kaydının silinmesi, arşiv kaydının silinmesi ve memnu (yasaklanmış) hakların iadesi ile ilgili karşılaştığınız sorunlar ve sildirme işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru Hizmetlerimiz

Adli Sicil Kaydı Sildirme,

Arşiv Kaydı sildirme,

Memnu (Yasaklanmış) hakların iadesi işlemleri,

Adli sicil kaydı belgesini inceleme ve adli sicil kaydının silinip silinemeyeceği hakkında bilgi verme,

Adliyelerden/Mahkemelerden yerine getirme fişi alma,

Resmi itirazlar ve başvurular,

Bu işlemlere yönelik iş takibi ve neticelendirme

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button